Laatste nieuws op deze site per 12-06-2019


Beste leden Willem Een Broekhuizen.

Binnenkort starten we weer met de avondwedstrijden.

4 wedstrijden die beginnen in het daglicht en eindigen als het al donker is.

Deze wedstrijden staan al enkele jaren op de kalender en worden steeds met veel plezier gevist.

Dat willen we ook zo houden !!

Tijdens de extra vergadering tbv de fusie van gisteren is er gevraagd of we het wedstrijdreglement

zouden willen aanpassen.

Daar was gisteren geen unanimiteit voor, en er is daar dus geen besluit in genomen.

Het reglement schrijft voor dat de hengelkeuze vrij is. Het reglement schrijft ook voor dat het totaal

gewicht van alle 4 de wedstrijden op het einde opgeteld wordt en diegene met het meeste gewicht is de winnaar.

Aangezien er gisteren zowel stemmen waren om dit te veranderen, alsook stemmen waren om dit zo te laten,

kunnen we niks anders beslissen als dat het reglement blijft zo als het was.

Als de deelnemers unaniem besluiten onder elkaar om het reglement aan te passen

dan is men daar vanzelfsprekend vrij in.


Tijdens de reguliere ledenvergaderingen worden de wedstrijden altijd besproken en geëvalueerd,

daar kan dit komende keer ook weer besproken worden.

Daar kunnen we indien nodig een normale stemprocedure volgen, en zal de meerderheid beslissen.

Namens de wedstrijdcommissie,

Laatst aangepast (vrijdag, 12 juli 2019 20:52)